Výroční schůze

Tisk

Na začátku čekaly našeho předsedu dvě milé povinnosti: popřál sestře Marii Němečkové k neuvěřitelným devadesátinám(!), a dále přivítal našeho nového člena Martina Machů, který se stal novým obyvatelem našeho města.

Na pořad přišly volby předsedy, místopředsedy, členů místního výboru, zástupců do okresního a krajského výboru a delegátů na krajskou konferenci a na sjezd.

Staronovým předsedou byl zvolen Petr Neumann, staronovým místopředsedou Pavel Gerža.

Poté nás přijel navštívit celostátní předseda Pavel Bělobrádek. Pohovořil o situaci ve straně. Daří se splácet dluh z volební kampaně z roku 2010, týkající se voleb do poslanecké sněmovny. Do příštích voleb v roce 2014 má být dluh splacen. Z víceleté činnosti krajských zastupitelstev se potvrzuje zkušenost, že v těch krajích, kde jsou zastoupeni lidovci, se daří zabraňovat machinacím s evropskými dotacemi. Nyní před námi stojí úkol vrátit se do poslanecké sněmovny s takovým počtem poslanců (více než 10), který již může ovlivnit dění ve sněmovně.

V závěrečné části předseda MO Petr Neumann zhodnotil naši práci v uplynulém roce. Pro celé město jsme uspořádadali 2 tradiční akce. V květnu to byla oslava Svátku matek, v sokolovně předvedly své umělecké nadání děti ze ZUŠ, dále k tanci a poslechu hrála Stavostrojka. Občerstvení jako vždy bylo podáváno zadarmo. V září jsme uspořádali již pojedenácté Svatováclavské odpoledne, kde si přišly na své děti, ale také pro dospělé to byla příležitost k osobním setkáním při poslechu dobré hudby. Slavnost vyvrcholila večerním koncertem v děkanském kostele.

Samozřejmě neustálou náplní naší práce je politická činnost, viditelná nejvíce při volbách.

Práce naší místní organizace je pro město přínosem.